Ngành nghề

Công ty TNHH Finesun Engineering And Investment (VN) định hướng trở thành một trong những đơn vị lớn mạnh nhất trong ngành xây dựng. Lĩnh vực hoạt động:

   -  Thiết kế và thi công công trình dân dụng và công nghiệp; 

   -  Cho thuê thiết bị công trình; 

   -  Thiết kế và thi công công trình thủy lợi và giao thông; 

   -  Xử lí nền móng, thiết kế và thi công cọc và không gian ngầm; 

   -  Khoan khảo sát địa chất công trình; 

   - Thiết kế và thi công nội thất.