Xây dựng công trình ngầm
Khu nhà ở MEGA Q.9

Khu nhà ở MEGA Q.9

Gói thi công : Ép cọc

Nhà ở xã hội HQC Plaza (Bình Chánh)

Nhà ở xã hội HQC Plaza (Bình Chánh)

Gói thi công : Ép cọc

Siêu thị Localmart Q.9

Siêu thị Localmart Q.9

Gói thi công : Ép cọc

Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân (Bình Thuận) - Cảng Nước Sâu

Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân (Bình Thuận) - Cảng Nước Sâu

Gói thi công : Khoan cọc nhồi - Cảng Nước Sâu


Tin tức

Chưa có tin tức nào